Velkommen til Oppvekstportalen i Strand kommune!

Ny søknad om plass i barnehage og SFO

Dersom du er folkeregistrert i Strand kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO- plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn). Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs hvis du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Strand kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Ønsker du å endre på plassen, må du logge inn og søke endring fra Min side.

Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.
Man kan ikke holde på to plasser. Ved hovedopptaket vil eksisterende plass bli tildelt andre i de tilfeller der søknad innvilges. Plassen beholdes da ut barnehageåret. Ved løpende opptak ellers i året, må eksisterende plass sies opp i Oppvekstportalen og barnehagens oppsigelsestid vil gjelde.Innlogging

Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten
Skolestart 2024

Skoleinnmelding av barn født i 2018 foretas i perioden 10. til 24. november. Brev blir sendt ut fra skolene 10. november og må besvares innen 24. november. Du må logge inn for å svare på tilbud om skoleplass.