Velkommen til Oppvekstportalen i Strand kommune!

Ny søknad om plass i barnehage og SFO

Dersom du er folkeregistrert i Strand kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO- plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn). Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs hvis du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Strand kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.
Tar du imot ny plass, vil eksisterende tilbud bli slettet.Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Skolestart 2023
Skoleinnmelding av barn født i 2017 foretas i perioden 11. til 25. november.
Brev blir sendt ut fra skolene 11. november og må besvares innen 25. november.
Du må logge inn for å svare på tilbud om skoleplass.