Velkommen til Oppvekstportalen i Strand kommune!

Ny søknad om plass i barnehage og SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehage her eller Søk SFO her i menyen over.

DU SKAL IKKE LOGGE INN FOR Å SØKE PLASS/OVERFLYTTING,
men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.
Tar du imot ny plass, vil eksisterende tilbud bli slettet.



Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten



Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid



Skolestart 2019
Skoleinnmelding av barn født i 2013 foretas i perioden 12. til 26. november.
Brev blir sendt ut fra skolene 12. november og må besvares innen 26. november.
Du må logge inn for å svare på tilbud om skoleplass.